Villámvédelem

Villámvédelem

A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat célja az adott létesítmény villámvédelmi minősítése. A felülvizsgálat lényege: az épületre vonatkozó villámvédelmi követelmények összevetése a megvalósított villámvédelmi fokozattal valamint a minősítés elvégzése.

A villámvédelmi felülvizsgálat szükségességéről a mindenkor hatályban lévő (OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezik. A villámvédelmi vizsgálatot a villámhárító berendezés kivitelezésekor érvényben lévő szabványoknak, rendeleteknek megfelelően kell elvégezni.

Nem norma szerinti villámvédelem:

MSZ 274 szabvány előírásainak megfelelően - A rendelet hatályba lépése előtt épült épületeken lévő villámvédelmi berendezések felülvizsgálatára vonatkozik.
A felülvizsgálatokat az épület létesítésekor érvényben lévő műszaki előírások figyelembevételével kell végezni.

Ezt a meglévő építményekre vonatkozó követelményrendszert egészítette ki az új OTSZ (2015. március 5.) azzal, hogy egy meglévő épület alapterületének 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén is norma szerinti villámvédelemmel kell biztosítani a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet.

Norma szerinti villámvédelem:

MSZ EN 62305 szabvány előírásainak megfelelően - A rendelet hatályba lépése utáni új épületeken illetve az épület rendeltetés változása utáni villámvédelmi berendezések felülvizsgálatára vonatkozik.

Belső villámvédelem:

A belső villámvédelem feladata az épületek vagy berendezések belsejében a villám másodlagos hatásai következtében keletkező károk kiküszöbölése, vagy legalábbis csökkentése.

Gyakorisága: (az OTSZ 280-281.§. határozza meg)

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

 • a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 • egyéb esetben legalább 6 évenként
 • a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja
 • sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

 • a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 • a létesítést követően az átadás előtt,
 • a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és
 • a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A felülvizsgálatot ellenőrző hatóság:

Katasztrófavédelem

Miért fontos Önnek?

 • Mert minden üzemeltető számára első az emberi élet védelme!
 • Mert segít a villámcsapás okozta káros hatások (romboló, dinamikus, gyújtó, olvasztó, indukált feszültség, élettani hatás) megelőzésében.
 • Mert ha az épület megfelelő villámvédelmi rendszerrel rendelkezik, úgy villámcsapáskor az épület legmagasabban lévő éghető pontjaitól távol szerelt villámvédelmi felfogóba érkezik a villámáram, majd a megfelelően rögzített és megfelelő keresztmetszetű villámvédelmi levezetőn át a föld felé távozik. Ez alatt az épület érzékeny elektromos eszközei - amennyiben a tervező gondolt a túlfeszültség levezetők beépítésére is - védettek maradnak.

Miben segítünk?

 • Ellenőrizzük a villámvédelmi rendszer állapotát (felfogók, levezetők, földelés, belső villámvédelem, túlfeszültség elleni védelem).
 • Műszeres vizsgálattal ellenőrizzük a villámvédelmi földelés minőségét.
 • A vizsgálatokról Villámvédelmi Felülvizsgálati Jelentés készítünk.
 • A felülvizsgálatot minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük, majd
  ezt követően jegyzőkönyvet készítünk, amely részletes dokumentációt tartalmaz a létesítményben esetlegesen feltárt hibákról a javítás határidejével.