Tűzvédelem EBF

Tűzvédelem EBF

EBF: kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet értelmében, az OTSZ XX. fejezetében rögzített szempontok szerint, továbbá az MSZ 10900:2009, valamint az MSZ HD 60364 szabványsorozat illetve a TvMI 12.2:2017.07.03. alapján.

Adott létesítmény berendezéseinek és hálózatának felülvizsgálata során felmerülő hibák megállapítására és minősítésére irányul, emellett feladata a létesítésre vonatkozó szabványok és más előírások megtartásának ellenőrzése is.

Gyakorisága (az OTSZ 277.§. határozza meg)

  1. a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
  2. b) egyéb esetben legalább 6 évenként

A felülvizsgálatot ellenőrző hatóság:

Katasztrófavédelem

Miért fontos Önnek?

  • Elsősorban azért, mert az emberi élet, és értékeink megóvása nemcsak személyes, de társadalmi érdek is. Továbbá, hogy megelőzzük az elektromos berendezések hibájából, szakszerűtlen szereléséből eredő baleseteket és tűzeseteket, illetve, hogy kiküszöböljük az esetleges robbanásveszélyt.
1.2  1.3 
  • Mert az OTSZ előírásai kötelezőek, megszegésük, be nem tartásuk a Büntető Törvénykönyv szerinti "foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés" következményeivel járhat. Az előírt tűzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztása (ahogy a Minősítő Iratban található hibák kijavításának elmulasztása is) tűzvédelmi bírsággal sújtható!
  • Mert a felülvizsgálati minősítő irat példányát a Katasztrófavédelem minden esetben kéri az ellenőrzései során!

Miben segítünk?

  • Elvégezzük a szükséges mérőhelyek, a villamos berendezések biztonságos üzemeltetési feltételeinek, az elektromos hálózat kivitelezésének vizsgálatát.
  • A helyszíni bejárás során tűzvédelmi szempontból átvizsgáljuk az elosztókat, vezetékeket, kábeleket, kötéseket és elektromos eszközöket.
  • A felülvizsgálatot minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük, majd
    ezt követően jegyzőkönyvet készítünk, amely részletes dokumentációt tartalmaz a létesítményben esetlegesen feltárt hibákról a javítás határidejével együtt.