Üzembe helyezés előtti felülvizsgálat

Üzembe helyezés előtti első felülvizsgálat

Minden új, vagy beüzemelés előtt álló létesítményben (iroda, üzlet, iskola, üzemcsarnok, gyár, orvosi rendelő, stb.) a villamos berendezés átadásához szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvre van szükség.

Az első ellenőrzés közben talált hibát haladéktalanul ki kell javítani és mielőtt a felülvizsgáló a villamos berendezést megfelelőnek minősíti a MSZ HD 60364 szerint, minden hibát el kell hárítani. Az első ellenőrzésről készült minősítő irat nem adhat határidőt a hibák kijavítására, a talált hibákat a minősítés előtt kell kijavítani.

Új villamos berendezés első ellenőrzése után készült minősítő irat nem tartalmazhat hibát, viszont meglévő villamos berendezés bővítése utáni első vizsgálatról készült minősítés már adhat ajánlásokat javításokra.

Gyakorisága:
(MSZ HD 60364 szabványvonatkozó követelményei szerint)

Új villamos berendezés átadása előtt vagy meglévő berendezés bővítése után.

Miért fontos Önnek?

  • Mivel a jegyzőkönyv alapfeltétele a használatba vételi engedély kiadásának.
  • Későbbi műszaki biztonságunk érdekét szolgálja.

Miben segítünk?

  • Ellenőrizzük, hogy a villamos szerkezetek a vonatkozó követelményeknek helyesen lettek-e megválasztva és, hogy szerelésük megfelelő-e. Az üzembejárás során tűzvédelmi szempontból átvizsgáljuk az elosztókat, vezetékeket, kábeleket, kötéseket és elektromos eszközöket.
  • Műszeres méréseket végzünk, melyek célja: védővezetők folytonosságának ellenőrzése, szigetelési - földelési - hurok ellenállásmérés
  • A felülvizsgálatot minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük, majd
    ezt követően elkészítjük a jegyzőkönyvet, minősítő iratot.