Érintésvédelem

Érintésvédelem

Az Időszakos Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzését a 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet valamint a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (VBSZ) írja elő. Minden vállalkozás, intézmény számára kötelező.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges továbbá minden új berendezés, vagy villamos kivitelezés létesítésekor (Üzembe helyezés előtti első felülvizsgálat menüpont.)

Az érintésvédelem műszaki előírások összessége, melynek célja a normál esetben áram alatt nem álló, de meghibásodás következtében áram alá kerülő, villamosan vezető anyagú részek megérintéséből eredő veszélyek elhárítása, és az áram emberi testre veszélytelen mértékűre korlátozása.

Érintésvédelemmel kell védeni a villamos berendezések mindazon üzemszerűen feszültség alatt nem álló részeit, amelyeken egy szigetelési hiba olyan érintési feszültséget okozhat, amely az emberre veszélyes lehet.

Gyakorisága:
(az érvényben lévő 10/2016.(IV.5) NGM rendelet illetve a VBSZ határozza meg)

 • áramvédő kapcsoló: Ha a felhasználói berendezésben áram-védőkapcsoló van felszerelve, annak működőképességét legalább félévente, építési felvonulási területen üzembe helyezéskor és havonta az üzemeltetőnek a próbagomb megnyomásával ellenőriznie kell.
 • hordozható villamos gépek, kéziszerszámok: évente
 • VBSZ hatálya alá tartozó épületek: 6 évente
 • minden más villamos berendezés: 3 évente

A felülvizsgálatot ellenőrző hatóság:

 • Munkavédelmi Hatóság

Az érintésvédelmi jegyzőkönyv hiánya esetén az üzembentartónak, tulajdonosnak haladéktalanul pótolnia kell a mulasztást, ennek teljesítésével mentesülhet a bírság fizetésének kötelezettsége alól.

Miért fontos Önnek?

 • Mert segítségével elkerülhetőek az elektromos hiba által okozott személyi és vagyoni kárral járó balesetek, illetve tűzesetek.
 • Mert ha az érintésvédelmi felülvizsgálatot megfelelő rendszerességgel végzik el, úgy az elektromos berendezések üzemi szigetelés sérülése illetve meghibásodása esetén sem kell áramütéstől tartani.
 • Mert a villamos berendezések üzembe helyezésére vonatkozó műszaki, biztonsági, szerelési előírások betartása elengedhetetlen a biztonságos üzemeltetéshez.
 • Mert az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat jogszabályban előírt gyakorisággal való elvégzése az üzemeltető kötelezettsége.

Miben segítünk?

 • Ellenőrizzük, hogy az erősáramú villamos berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében esetleg felszültség alá kerülő fém, vagy egyéb villamosan vezető anyagú részei el vannak-e látva megfelelő, hatásos és szabványos érintésvédelemmel.
 • Felhívjuk a figyelmet az ellenőrzés során esetlegesen felmerülő hibákra és hiányosságokra, valamint azon intézkedésekre, amelyek megtétele feltétlen szükséges élet-, vagyon- és üzembiztonság érdekében egyaránt.
 • A felülvizsgálatot minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük, majd
  ezt követően jegyzőkönyvet készítünk, amely részletes dokumentációt tartalmaz a létesítményben esetlegesen feltárt hibákról a javítás határidejével együtt.