Telepengedélyeztetés

Bizonyos ipari tevékenységek végzéséhez Önkormányzati engedély, illetve hozzájárulás is szükséges. Ezt a működés megkezdése előtt kell benyújtani az illetékes Önkormányzathoz, az általa rendszeresített formanyomtatványon. A jelenlegi jogrend alapján megkülönböztetünk bejelentés-köteles és telepengedély-köteles tevékenységeket. A két tevékenységtípus esetében más-más az eljárás rendje.

Mikor kell telepengedélyt benyújtani?

Amennyiben a végzett, illetve végezni kívánt tevékenység a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletébe tartozik, úgy bejelentést kell tenni az Önkormányzat felé, amennyiben a 2. számú melléklet alá tartozik, úgy a tevékenység telepengedély köteles.

Eljárás lefolytatásának menete

Az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén elegendő a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványt kitöltenie és a szükséges mellékleteket csatolni. Beküldést követően a Jegyző megvizsgálja, hogy az adott tevékenység az adott telepen végezhető-e (helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás stb.). Ezt követően az ügyintéző a telepet nyilvántartásba veszi, engedélyt ad működésére. Az engedélyező hatóság értesíti az egyes hatóságokat (pl.: Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség, Népegészségügyi Intézet, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Katasztrófavédelem), melyek azt követően a telepen ellenőrzést folytathatnak le. Az 1. melléklet alá tartozó tevékenységek esetén az ellenőrző hatóságok már működő telepet szemléznek, ezért jogosultak bírság kiszabására, amennyiben szabálytalanságot tárnak fel.

A 2. számú mellékletbe tartozó tevékenység végzése esetén szintén az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott adatbejelentő lapot kell kitölteni, majd a szükséges mellékleteket csatolni. A beérkezést követően az Önkormányzat helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az érintett szakhatóságokat (pl.: Népegészségügyi Intézet, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Igazgatóság). A helyszíni szemle lefolytatását követően a szakhatóságok írásban adják meg a működéshez szükséges hozzájárulásukat. A szakhatósági állásfoglalások kézhezvételét követően a Jegyző telepengedélyt ad és a telepet nyilvántartásba veszi. Erről értesítést küld az érintetteknek és a hatóságoknak (a fenti szakhatóságokon kívül értesítést kap a Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség, illetve a Rendőrkapitányság). Az ügyintézési határidő: 21 nap.

Ki készíthet telepengedélyezési dokumentációkat?

A szükséges formanyomtatványok és mellékleteinek benyújtása nem igényel végzettséget. Azonban azt javasoljuk, hogy már az első pillanattól kezdve vegye igénybe szakembereink segítségét, ugyanis az eljárás lefolytatásához minden esetben szükséges a vonatkozó jogszabályok és az ügyrend alapos ismerete.

Miben segítünk mi?

A tevékenység alapos megismerését követően megvizsgáljuk az engedélyeztethetőség feltételeit. Amennyiben a telep tevékenysége és kapacitása meghaladja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet irányszámait, úgy Előzetes Vizsgálat, Hatásvizsgálat vagy Egységes Környezethasználati Engedélyezés lefolytatása szükséges. Amennyiben nem tartozik e rendelet hatálya a lá a tevékenység, ezután készül el a kérelmi dokumentáció és mellékletei. Ilyen melléklet pl. a telepengedélyezés során benyújtandó környezetvédelmi tervfejezet is. Tárgyi környezetvédelmi tervfejezet elkészítése során vizsgálni és modellezni kell a tevékenység környezetre gyakorolt hatásait, majd javaslatot tenni a telep működésére vonatkozóan.

Az engedélyeztetést megelőzően a telephelyet működésre alkalmassá kell tenni, valamint el kell készíteni a különböző hatóságok elvárásainak megfelelő dokumentációkat. Ennek keretein belül többek között környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból is meg kell felelni.