Egységes környezethasználati engedélyeztetés (EKHE, IPPC)

Az Egységes Környezethasználati Engedély (röviden EKHE, illetve IPPC engedély) az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által kiadott engedély, amely az érintett tevékenységet integrálja az egyes környezeti elemekre vonatkozó környezetvédelmi követelményekhez. Az integrálás során meghatározásra és szabályozásra kerül a végzett tevékenység, illetve annak környezetvédelmi szempontú vonatkozásai. Az IPPC engedély tulajdonképpen egy keretszabályozás, melybe belefoglalásra kerül a vizsgált tevékenységre vonatkozóan kiadott összes környezetvédelmi tárgyú engedély (pl.: hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, felszíni- felszín alatti vízvédelmi).

Mikor kell Egységes Környezethasználati Engedélyezési dokumentációt benyújtani?

Egységes Környezethasználati Engedélyezési dokumentációt akkor kell benyújtani, ha a végezni kívánt tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletébe tarozik, és meghaladja az ott felsorolt mennyiségi határokat. Amennyiben a tevékenység az 1. és a 2. számú mellékletbe is beletartozik, úgy összevont eljárást kell lefolytatni. Amennyiben a vállalkozás már rendelkezik IPPC engedéllyel, de jelentős változtatást kíván végrehajtani, abban az esetben módosítani szükséges a meglévő engedélyt. A módosítás tárgyától és volumenétől függ, hogy elegendő-e a meglévő engedélyt módosítani és felülvizsgálni, vagy szükséges Környezeti Hatásvizsgálati dokumentációt is készíteni.

Ki készíthet Egységes Környezethasználati Engedélyezési Dokumentációt?

Az Egységes Környezethasználati Engedélyezési Dokumentációt, illetve annak módosítását kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti szakértő készíthet, aki a jogszabályoknak megfelelő környezetvédelmi és természetvédelmi jogosultságokkal rendelkezik.

Az eljárás lefolytatásának menete

Az Egységes Környezethasználati Engedélyezési Dokumentáció benyújtását követően a Környezetvédelmi Hatóság hirdetményt (közleményt) tesz közzé az eljárás megindításáról, valamint annak mellékleteként csatolja a benyújtott dokumentációt és mellékleteit is. Az eljáró hatóság az érintett szakhatóságoknak, valamint az érintett Önkormányzat jegyzőjének is megküldi elektronikusan a dokumentációt. A szakhatóságok döntésükről állásfoglalást készítenek, mely a határozatba kerül felvezetésre. A határozat kiadása előtt az eljáró hatóság közmeghallgatást tarthat, majd határozatot ad ki az eljárással kapcsolatosan. Ezen határozat környezetvédelmi engedély, mely alapján a vizsgált tevékenység végezhető. Az ügyintézési határidő 70 nap, 5 éves felülvizsgálat esetében 45 nap. Összevont eljárás lefolytatása: 3 hónap.

Miben segítünk mi?

Elkészítjük a szükséges Egységes Környezethasználati Engedélyezési Dokumentációt és képviseljük azt az érintett eljáró hatóság és a szakhatóságok előtt. Az engedélyezést követően tárgyi létesítmény üzemeltetéséhez szakértő alkalmazása is szükséges, melyben szintén készséggel állunk Partnereink rendelkezésére. Tevékenységünk során folyamatos részvételt és tanácsadást biztosítunk, illetve az engedélyben előírásra kerülő követelmények betartásához javaslatokat teszünk. Az IPPC engedélyt 5 évente szükséges felülvizsgálni, mely során értékelő dokumentációt kell készíteni és benyújtani az illetékes Hatóságnak.