Környezetvédelmi tervfejezet

Az egyes építéshatósági és sajátos építményfajták engedélyeztetésének során (pl.: építési, használatba-vételi, fennmaradási) a kérelemnek számos mellékletet és dokumentációt kell tartalmaznia. Ilyen dokumentáció pl. a környezetvédelmi tervfejezet és a tűzvédelmi műszaki leírás. A tervfejezet részletesen vizsgálja az engedélyeztetni kívánt épület vagy létesítmény környezetre gyakorolt hatásait (hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, felszíni- és felszín alatti vízvédelem, talajvédelem, levegőtisztaság-védelem, természetvédelem, tájvédelem, épített környezet védelme, havária események).

Mikor kell Környezetvédelmi tervfejezetet benyújtani?

Amennyiben az épület, építmény vagy létesítmény tervezése befejeződött, a tervező engedélyeztetésre benyújtja a terveket az eljáró hatóságnak. Az illetékes hatóság a kérelmet megvizsgálja és az érintett szakhatóságoknak véleményezésre megküldi, illetve az eljárást felfüggeszti.

Sok esetben akár hónapokkal is eltolódhat az építési engedély kézhezvétele, de akár meg is hiúsulhat a beruházás, ha a tervezés során előzetesen nem vizsgálták meg, hogy a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e. Amennyiben ezen jogszabály hatálya alá tartozik, akkor az engedélyező hatóság az eljárást felfüggeszti mindaddig, amíg lefolytatásra kerül az Előzetes Vizsgálat, Környezeti Hatásvizsgálat, vagy az Egységes Környezethasználati Engedélyeztetés. Ezen probléma megjelenése nem csak jelentősebb környezeti kockázatot jelentő technológiák alkalmazása, nagyobb létesítmények megvalósítása során várható, hanem kisebb fejlesztések esetében is előfordulhat.

Amennyiben a létesítmény nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, de meghaladja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 14. pontjában felsorolt küszöbértékek valamelyikét, úgy Környezeti hatások jelentőségének vizsgálati dokumentációt szükséges készíteni.

Abban az esetben, ha a fenti két jogszabály egyikének hatálya alá sem tartozik az engedélyezéssel érintett tevékenység, az eljáró hatóság szakhatóságként akkor is megkeres(het)i az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt. Ez abban az esetben történik meg, amennyiben az érintett tevékenység vagy építmény vízvédelmi, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, természet- és tájvédelmi, illetve levegőtisztaság-védelmi vonatkozásában nem a helyi Önkormányzat az első fokon eljáró hatóság, hanem a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály.

Miben segítünk mi?

Az épület, építmény vagy létesítmény engedélyeztetése során fellépő kellemetlenségek és nagy mértékű időbeli csúszások megelőzhetőek, ha már a terv előkészítési, illetve tervezési fázisában környezetvédelmi szakértőt von be a beruházó vagy megbízott tervezője. Így már előzetesen fel lehet készülni a projekttel kapcsolatos engedélyeztetési eljárásokra, illetve adott esetben még ki is lehet küszöbölni azokat. Az építési tervdokumentáció részeként elkészített szakszerű, precíz és alapos környezetvédelmi tervfejezet, vagy egy időben elindított előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás jelentősen rövidíthet az engedélyeztetés időtartamán. Még a kezdeti szakaszban meghozott megfelelő stratégiai döntések jelentősen csökkenthetik az engedélyezés, a beruházás, vagy a későbbi üzemeltetés költségeit.