Hulladékgazdálkodási engedélyeztetés

Hulladékgazdálkodásnak minősül a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása. Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag engedély birtokában végezhető.

Mikor kell Hulladékgazdálkodási engedélykérelmi dokumentációt benyújtani?

Az alábbi, hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek minősülnek engedélykötelesnek:

  • gyűjtés
  • szállítás
  • közvetítés
  • kereskedelem
  • előkezelés
  • hasznosítás
  • ártalmatlanítás
  • közszolgáltatás végzése
  • üzemi gyűjtőhely működtetése

A közvetítés és a kereskedelem végzéséhez elegendő egy egyszerűsített nyilvántartásba vételi dokumentáció elkészítése és benyújtása. Az üzemi gyűjtőhely kialakításához és működtetéséhez a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet figyelembe vételével kialakított létesítmény szükséges. Tárgyi létesítményre üzemeltetési szabályzatot kell készíteni, melyet az illetékes Hatóságnak be kell nyújtani véleményezésre. A hulladékgazdálkodási engedélykérelem benyújtásához a tevékenységet és annak környezeti hatásait bemutató, részletes dokumentáció elkészítése szükséges.

Nem szükséges engedélyt kérni pl. saját hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtésére, saját hulladék telephelyek közötti szállítására, saját bontási hulladék saját telephelyen történő hasznosítására.

Ki készíthet Hulladékgazdálkodási engedélykérelmi dokumentációt?

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíthet. Amennyiben a tevékenység végzését megelőzően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti dokumentációk valamelyikét szükséges elkészíteni, úgy a dokumentációt kizárólag szakértő készítheti el, aki a jogszabályoknak megfelelő környezetvédelmi és természetvédelmi jogosultságokkal rendelkezik.

Az eljárás lefolytatásának menete

Megkeresést követően szükséges felmérni a végezni kívánt tevékenység típusát és annak volumenét. Egyes tevékenységek és létesítmények esetében a hulladékgazdálkodási engedély igénylése előtt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti Előzetes Vizsgálat, Környezeti Hatásvizsgálat vagy Egységes Környezethasználati Engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. Ennek vizsgálatát, illetve az előzetes engedélyezés lefolytatását követően történik a hulladékgazdálkodási engedélykérelem elkészítése, benyújtása és hatóság előtti képviselete. A dokumentáció benyújtása történhet a területileg illetékes Környezetvédelmi Főosztálynak, a Főfelügyelőségnek, illetve (külföldön történő hulladék szállítás engedélyezése esetén) az érintett ország környezetvédelmi szervének. Hulladékgazdálkodási engedély, illetve nyilvántartásba vétel maximum 5 évre adható. Egyes esetekben ezt követően szükséges a telepengedélyezési eljárás lefolytatása is az illetékes Önkormányzatoknál. Amennyiben a tevékenységet 5 évet követően is végezni kívánja a kérelmező, úgy azt a lejárta előtt legkésőbb 45 nappal (nyilvántartásba vétel esetén 30 nappal) újra kell kérelmezni.

Miben segítünk mi?

Első lépésként feltárjuk, hogy a végezni kívánt tevékenységhez milyen engedélyezési eljárás(ok) lefolytatása szükséges. Ezt követően elkészítjük a jogszabályok által elvárt engedély kérelmi dokumentációt (Magyarországra vagy az EU területére vonatkozóan). Amennyiben az engedélyeztetés lefolytatása után szükséges, elkészítjük a telepengedélyezéshez szükséges bejelentéseket, illetve az azokhoz szükséges dokumentációkat, részt veszünk a hatóságoknak megfelelő rendszer teljes körű kialakításában. A tevékenység végzéséhez célszerű, bizonyos esetekben pedig kötelező környezetvédelmi szakembert alkalmazni. Megbízotti tevékenységünk végzése során folyamatos tanácsadást biztosítunk Partnereink részére.