Környezeti hatásvizsgálat (KHV)

A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek megkezdését megelőzően, illetve azok bővítése előtt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges. A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre), a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére (különösen a tájra, településre, éghajlatra, ökológiai rendszerre) való hatásainak, továbbá az előbbi hatások következtében az érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásoknak az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére terjed ki.

Mikor kell Környezeti Hatásvizsgálati dokumentációt benyújtani?

Környezeti hatásvizsgálat lefolytatása abban az esetben szükséges, ha az engedélyezéssel érintett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletébe tartozik. Abban az esetben is KHV köteles a tevékenység, ha az illetékes környezetvédelmi hatóság a benyújtott Előzetes vizsgálati eljárás alapján jelentősnek ítéli a tevékenység környezeti hatásait. Szintén le kell folytatni a Hatásvizsgálatot abban az esetben, ha a tevékenység a fenti rendelet 3. számú mellékletébe tartozik és nem éri el annak küszöbértékeit, azonban az illetékes hatóság szakhatósági eljárásban megállapította annak jelentős hatásait. A fenti esetekben a környezethasználónak Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentációt kell benyújtania az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak, mely dokumentációt tárgyi rendelet 6. és 7. számú melléklete szerinti adattartalommal kell elkészíteni.

Ki készíthet Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentációt?

Környezeti Hatásvizsgálati dokumentációt kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti szakértő készíthet, aki a jogszabályoknak megfelelő környezetvédelmi és természetvédelmi jogosultságokkal rendelkezik.

Az eljárás lefolytatásának menete

A Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció benyújtását követően a Környezetvédelmi Hatóság hirdetményt (közlemény) tesz közzé az eljárás megindításáról, valamint annak mellékleteként csatolja a benyújtott dokumentációt és mellékleteit is. Az eljáró hatóság az érintett szakhatóságoknak, valamint az érintett Önkormányzat jegyzőjének is megküldi elektronikusan a dokumentációt. A szakhatóságok döntésükről állásfoglalást készítenek, mely a határozatba kerül felvezetésre. A határozat kiadása előtt az eljáró hatóság közmeghallgatást tart, majd határozatot ad ki az eljárással kapcsolatosan. Tárgyi határozat környezetvédelmi engedély, mely alapján a vizsgált tevékenység végezhető. Az ügyintézési határidő: 70 nap.

Miben segítünk mi?

Új tevékenység esetén célszerű már a tervezési fázisban környezetvédelmi szakember bevonása az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására, illetve az esetleges újratervezés során felmerülő költségek elkerülése végett. Tervezési fázisban segítünk megtalálni Partnerünk számára azt a legkedvezőbb állapotot, melyet az érintett hatóságok elfogadnak. Amennyiben a létesítmény, illetve a tevékenység már rendelkezik kész tervekkel, úgy azokhoz igazodva találjuk meg Megrendelőnk számára a legoptimálisabb megoldásokat. Elkészítjük a szükséges Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentációt és képviseljük azt az érintett eljáró hatóság és szakhatóságok előtt. Meglévő környezetvédelmi engedély esetében, annak lejártát megelőző 6 hónappal a szükséges felülvizsgálati dokumentációt az elmúlt időszakot figyelembe véve készítjük el és képviseljük.