Munkavédelmi szabályzat

A munkavédelmi törvény alapelve szerint a munkavédelmi követelményeket a munkáltató teljesíti és a teljesítés módját a munkáltató maga határozza meg. A munkavédelem követelményrendszerét, eljárási szabályait megfogalmazó sok egyedi utasítás helyett azonban célszerű egyetlen utasításban, úgynevezett “munkavédelmi szabályzatban” összefoglalni.

Jogszabályi háttér: A munkavédelmi szabályzat készítésére a munkáltatónak jogszabály által előírt konkrét kötelezettsége nincs, de felelőssége az alábbiakra kiterjed:

1993.évi XCIII. tv. 2. § (részlet)

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg.

A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.”

Ellenőrző hatóság: Budapesti és Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

Amennyiben a vállalkozás rendelkezik munkavédelmi szabályzattal, akkor a hatóság ellenőrizheti, hogy az abban foglaltak szerint történik-e a munkavégzés.

Miért fontos Önnek?

 • Mert egységes szempontok szerint rögzítheti a munkavállalók munkavédelmet érintő feladatait
 • Mert minden munkáltatónak érdeke az egészséges, hatékonyan dolgozó munkavállaló

Miben segítünk mi?

A szabályzat megfelelő módon történő elkészítése számos egyeztetést, nagyfokú összehangolást igényel. Mivel egy-egy szabályozási kör (pl. egyéni védőeszközök juttatása) munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, valamint a dokumentum elkészítésébe a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatót és az érintett szakembereket (jogi, műszaki, stb.) is be kell vonni, ezért az elkészítést célszerű munkabiztonsági szakemberre bízni.

A szabályzat tartalma a tevékenység jellegétől és veszélyességétől függ, az alábbiakra érdemes kitérni készítésekor:

 • munkavédelmi ügyrend;
 • foglalkoztatás munkavédelmi feltételei;
 • munkavédelmi oktatások rendje;
 • egyéni védőeszköz juttatási rend;
 • bőrvédő szer, ipari kéztisztító, bőrvédő készítmény juttatás;
 • védőital juttatás;
 • munkahelyekre és munkavégzésre vonatkozó rendelkezések (általános magatartási szabályok, speciális tevékenységektől függő szabályok);
 • munkavédelmi eljárások rendje (létesítés, üzembe helyezés, időszakos biztonsági felülvizsgálat);
 • munkavédelmi ellenőrzések rendje;
 • munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos szabályok.