Munkahelyi kockázatértékelés

A munkahelyi kockázatértékelés célja a végzett tevékenységekből eredő azon veszélyforrások feltárása, amelyek a munkát végző személyeknek sérülést, egészségkárosodást okozhatnak. Célja továbbá a kockázat mértékének meghatározása, javaslattétel a kockázat becsült hatásának elhárítására, illetve elfogadható mértékűre csökkentésére tárgyi, személyi, szervezési intézkedésekkel, vagy ahol ez nem lehetséges, kollektív műszaki védelem alkalmazásával, illetve egyéni védőeszközök biztosításával.

Jogszabályi háttér: 1993. évi XCIII. tv. 54. §

Ellenőrző hatóság: Budapesti és Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

Miért fontos Önnek?

 • Mert felelős vezetőként ismernie kell azokat a veszélyeket és kockázatokat, amelyek a munkavállalókat a munkavégzés közben vagy azzal összefüggésben érhetik.
 • Mert törvényi előírás, hogy minden vállalkozásnak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, ha már 1 fő munkavállalója vagy akár segítő családtagja részt vesz a tevékenység végzésében.
 • Mert az elkészült kockázatértékelést minimum 3 évente felül kell vizsgáltatni, illetve soron kívül felül kell vizsgáltatni, ha lényegesen megváltoztak a munkakörülmények (új gép, anyag, technológia), esetleg fokozott expozíció vagy súlyos munkabaleset következett be!

A munkahelyi kockázatértékelés tartalma:

 • a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai;
 • a veszélyek azonosítása;
 • a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
 • a kockázatot súlyosbító tényezők;
 • a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
 • a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
 • a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;
 • az előző kockázatértékelés időpontja.

A kockázatértékelés elkészítése munkavédelmi- és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért kizárólag ilyen végzettséggel rendelkező szakemberek végezhetik a feladatot.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.