Kémiai kockázatbecslés

Minden olyan vállalkozás, amely tevékenysége során vegyi anyagokat, veszélyes készítményeket (beleértve a tisztító szereket is) használ fel, tárol vagy forgalmaz, az köteles kémiai kockázatértékelést készíttetni és a benne szereplő intézkedési terv alapján a kockázati értékeket a lehető legalacsonyabbra csökkenteni.

Jogszabályi háttér:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a Munkahelyek kémiai biztonságáról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Ellenőrző hatóság: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

Miért fontos Önnek?

 • Mert a munkáltató feladata felkutatni, megbecsülni és értékelni a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat.
 • Mert a munkavállalókat veszélyeztető kockázatok csökkentésére megelőző intézkedéseket kell hoznia.
 • Mert elkészítésével csökken a vegyi anyagok okozta egészségkárosodások, balesetek bekövetkezésének esélye

Miben segítünk mi?

A kémiai kockázatbecslés végrehajtása folyamán áttekintjük, hogy a munkavállalót milyen veszélyes anyag, veszélyes készítmény, keverék veszélyeztetheti, és milyen óvintézkedések szükségesek az egészségkárosodás megelőzése érdekében.

A kémiai kockázatbecslés elemei:

 • Veszélyes anyagok, veszélyes készítmények felhasználással járó munkafolyamatok azonosítása
 • Veszélyek azonosítása
 • A felhasznált veszélyes anyagok, veszélyes készítmények biztonsági adatlapja begyűjtése, a biztonsági adatlap elemzése
 • Munkafolyamatok szabályozottságának vizsgálata
 • Munkakörnyezet megfelelőségének tanulmányozása
 • Az expozíció elemzése
 • Kémiai kockázat becslése
 • Kémiai kockázatbecslés végrehajtása
 • Kémiai kockázatbecslés dokumentálása

A kémiai kockázatértékelés elkészítése mindig az adott anyaggal való munka vagy annak tárolását megelőzően kell, hogy megtörténjen. Az egyes veszélyes anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapok nem helyettesítik kockázatértékelést - ezt a hatóságok egy ellenőrzés során nem fogadják el!