Egyéni védőeszközök

Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amit rendeltetése szerint a munkavállalóknak kell viselniük, az egészségüket és a biztonságukat fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából.

Nem minősül védőeszköznek: a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg.

Jogszabályi háttér:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23,42,56. §

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról;

17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól;

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről;

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről;

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról;

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

Ellenőrző hatóság:

Főváros és Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

Amire érdemes figyelnie:

  • Az egyéni védőeszköz biztosítása és használata kötelező
  • Gondoskodnia kell az elhasználódott védőeszközök rendszeres cseréjéről
  • Az egyéni védőeszközök átvételét, selejtek visszavételét jegyzőkönyvezni szükséges

Miben segítünk mi?

Mivel az egyéni védőeszközök juttatási rendjének elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, vállaljuk ennek szakszerű kidolgozását, karbantartását.

Közreműködünk a megfelelő egyéni védőeszközök kiválasztásában és beszerzésében is!