Munkavédelmi oktatás

Minden munkáltatónak gondoskodnia kell munkavállalói munkavédelmi szempontú dokumentált oktatásáról, amely nélkül önállóan egy alkalmazott sem foglalkoztatható.
Az oktatás maga nem szaktevékenység, megtartását a cégen belül bárki elvégezheti, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell összeállítania.

Mikor szükséges munkavédelmi oktatást tartani?

 • Munkába állást megelőzően

 • Munkahely vagy munkakör megváltozásakor

 • Munkaeszköz változásakor (új technológia, berendezés)

 • 6 hónapnál tovább távol lévő munkavállaló újbóli munkába állásakor (pl. kismama)

 • Munkahelyi balesetet követően

Jogszabályi háttér: 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 55§

Ellenőrző hatóság:  Budapesti és Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

Miért fontos Önnek?

 • Mert csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki a munkájához szükséges munkavédelmi ismeretekkel dokumentáltan rendelkezik.

 • Mert a biztonságos munkavégzés előfeltétele a munkavállalók felkészültsége.

 • Mert a baleset megelőzése kisebb ráfordítással jár, mint a következmények orvoslása.

Miben segítünk mi?

 • Helyi adottságokat figyelembe vevő, cégre, munkakörre szabott oktatási tematikát készítünk

 • Oktatásunk nem a száraz jogszabályi hivatkozásokra helyezi a hangsúlyt, hanem gyakorlatias, lényegre törő, tapasztalatokkal fűszeretett.

 • Szakmailag felkészült, színvonalas, projektoros oktatást tartunk.

A munkavédelmi oktatás főbb tartalmi elemei:

 • a munkavédelem alapvető jogi szabályozása;

 • az adott munkahelyre vonatkozó speciális munkavédelmi szabályok (a munkavégzés helyének és az alkalmazott technológiának, anyagoknak a főbb munkavédelmi jellemzése) részletezése;

 • munkahelyi kockázatok és azok elhárításának ismertetése;

 • munkabalesetek és úti üzemi balesetek fogalma, balesetek bejelentése, kivizsgálása;

 • a baleset bekövetkezésekor a munkavállaló és munkáltató feladatai;

 • munkaterület, munkaeszközök ellenőrzési kötelezettsége,

 • egyéni védőeszközök használata;

 • veszélyes anyagok kezelése, kémiai biztonság fogalma;

 • a munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei;

 • a munkába állás munkavédelmi feltételei;

 • az orvosi vizsgálatok rendje;

 • az oktatások rendjét;

 • a védőeszköz juttatás munkáltatói szabályozása;

 • a munkáltató tevékenységében előforduló veszélyforrások, ellenük való védekezés;

 • a dohányzás munkáltatói szabályozása.