Munkavédelem

Célja az egészséges munkakörülmények biztosítása, ezek fenntartása, fejlesztése. Szervezeti felépítését és ellenőrzését törvény szabályozza. Egyik fő területe a munkabiztonság, mely a munkakörülmények és a munkavégzés szabályait határozza meg. Célja a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek vizsgálata, intézkedések a balestek megismétlődése ellen. Feladata a veszélyforrások feltárása, lehetséges kiküszöbölése vagy az ellene való felkészítés. Másik fő területe a foglalkozás-egészségügy.

Jogszabályi háttér: 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

Ellenőrző hatóság: Budapesti és Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

Miért fontos Önnek?

  • A munkavédelmi törvény hatálya kiterjed minden, legalább 1 főt foglalkoztató vállalkozásra.
  • A munkavédelmi szabályozás összetettsége miatt nagy kockázatot vállal az a cégvezető, aki szakmai segítség igénybevétele nélkül próbál megfelelni az előírásoknak. Pedig a szabályok betartásáért a munkáltató felel.
  • A szabályozás értelmében a munkáltatónak ki kell jelölni valakit a munkavédelmi feladatok ellátására. Ennek a személynek a létszámtól és tevékenység veszélyességi osztályától függően munkavédelmi szakképzetséggel kell rendelkeznie és meghatározott óraszámban kell tevékenységet ellátnia.
  • A helytelen munkavégzésből származó balesetek egyaránt sújtják azok elszenvedőjét és a munkaadókat.A munkából kiesettek orvosi kezelése, fizikai fájdalma, lelki sérülése, munkaképességük helyreállítása, valamint a termelés kiesése, a betegség miatt kifizetett táppénz, stb., mind-mind ösztönzően hatnak a balesetek megelőzésének fontosságára.

Miben segítünk mi?

Munkavédelmi tevékenységünk alapvető célja a baleset megelőzése, az emberi élet védelme. Fontosnak tartjuk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtését, valamint minden olyan szabálytalanság, hiányosság kiszűrését, amely hatósági ellenőrzés alkalmával munkavédelmi bírság alapja lehet.

Feladatvégzés típusai:

  • Eseti megbízás keretén belül vállaljuk cége hatályos munkavédelmi szabályozás szerinti megfelelésének kialakítását (szabályzatok, oktatások, vizsgálatok)
  • Folyamatos megbízás keretén belül úgynevezett outsourcing rendszerben dolgozunk, amikor munkavédelmi feladatait kiszervezésben, teljes körűen látjuk el.

Továbbá vállaljuk rendszeres munkavédelmi szemlék megtartását, riportok készítését, a feltárt hiányosságok menedzselését, munkavédelmi szakértői tevékenységek ellátását, szakhatóság előtti érdekképviseletet.