Környezetvédelem

A környezetvédelem szerteágazó tevékenység. Alapvető célja, hogy segítse az ökológiai rendszerek működőképességének fenntartását, a környezeti értékek megőrzését, a természeti erőforrások fenntartható használatát. Ennek előfeltétele, hogy a környezet állapotában végbemenő változásokat, a környezeti hatásokat nyomon kövessük, értékeljük. A környezetvédelmi tevékenység feladata a környezet károsodásainak megelőzése, a károk mérséklése vagy elhárítása.

Jogszabályi háttér: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Bővebb jogszabályi háttér az egyes részterületek ismertetésénél található.

Ellenőrző hatóság: a területileg illetékes Kormány Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (esetenként az önkormányzati jegyző)

Miért fontos Önnek?

 • Mert számos tevékenység csak környezetvédelmi engedély birtokában kezdhető meg.
 • Mert a gazdasági versenyképesség megőrzésének, a piaci helyzet erősödésének előfeltétele a jogszabályi megfelelés.
 • Mert a környezet megóvása ma már a vállalati felelősségvállalás szerves része.

Miben segítünk mi?

 • Eseti megbízásként vállaljuk környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítését, engedélyeztetést, felülvizsgálatot, tervezés feladatainak ellátását, szakmai tanácsadást.
 • Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatásunk keretén belül komplexen kezeljük a cég környezetvédelmi feladatait.
 1. Átvilágítás, rendszeres környezetvédelmi szemlék, riportok készítése, feltárt hiányosságok pótlásának menedzselése, fejlesztési tervek kidolgozása
 2. Környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások (LAL, LM, FAVI, HIR, KAR, MIR, VAL, VÉL, OSAP, VKJ) elkészítése, levegő,- víz-, talajterhelési díj kiszámítása
 3. Hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása
 4. Környezetvédelmi mérések megszervezése, ütemezése, lebonyolítása, értékelése
 5. Engedélykérelmek elkészítése, a meglévő engedélyek meghosszabbíttatása az engedélyeztetés lefolytatása (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság védelem, vízjogi létesítési-, üzemeltetési engedélyek, stb.)
 6. Oktatások megtartása, szabályzatok elkészítése
 7. Jogszabályi és hatósági előírások teljesítésének nyomon követése
 8. Kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal

A környezetvédelmi felelős foglalkoztatását a „környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet” írja elő, melyben megtalálható, hogy milyen esetekben szükséges megbízott alkalmazása.

A megbízott képesítésének meg kell felelnie a „környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben” előírtaknak. Munkatársaink természetesen rendelkeznek a fenti feladatok ellátásához szükséges képesítésekkel.

Vállaljuk az ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) kiépítését, bevezetését, auditra való felkészítést.

Önkormányzatok számára:

 1. Környezetvédelmi programok kidolgozása, felülvizsgálata
 2. Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) kidolgozása, felülvizsgálata
 3. Környezeti állapot értékelés elkészítése
 4. Környezeti vizsgálat lefolytatása