Iparbiztonság

Az iparbiztonság, mint önálló biztonsági szakterület az alábbi fogalommal határozható meg: Mindazon veszélyes tevékenység (veszélyes üzem) specifikus jog – intézmény- és feladatrendszer, eljárás és eszközrendszer, illetve módszertan, amely a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel, a veszélyes áru szállítással, a nukleáris balesetek elhárításával, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények biztonságával kapcsolatos üzemeltetői, hatósági és önkormányzati feladatok teljesítése útján a lakosság életének, és egészségének, a környezetnek és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak és szolgáltatásoknak a magas szintű védelmét szolgálja.

Jogszabályi háttér: 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Ellenőrző hatóság: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Iparbiztonsági Főfelügyelőség

Kik számára fontos?

Azon cégeknek, akik veszélyes anyagok előállítását, szállítását vagy felhasználását végzik.

A katasztrófavédelmi törvény értelmében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek azon üzemek, ahol a telephelyen egy adott időben megtalálható veszélyes anyagok mennyisége eléri a 219/2011. (X.20.) Kormányrendeletben meghatározott küszöbértéket.

2012. január 1-től a korábbi szabályozás (alsó illetve felső küszöbértékű) kibővült az alsó küszöbérték alatti üzemekre is, mely alapján érintetté válnak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011.(X.20.) Kormányrendeletben meghatározott alsó küszöbérték 25%-át elérő, de azt meg nem haladó veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet folytató üzemek, üzletek is.

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek besorolása, biztonsági dokumentációi:

  • Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (Biztonsági jelentés, Külső védelmi terv, Belső védelmi terv)
  • Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (Biztonsági elemzés, Belső védelmi terv)
  • Küszöbérték alatti üzem és Kiemelten kezelendő létesítmények (Súlyos káresemény elhárítási terv)
  • Veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdasági szervezet

A biztonsági elemzés és biztonsági jelentés tartalmazza az üzemeltetőnek a súlyos balesetek megelőzésével illetőleg a bekövetkezett balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos fő célkitűzéseit, a balesetek megelőzésével, illetőleg a bekövetkezett balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos elveit.

A súlyos káresemény elhárítási terv tartalmazza az üzem veszélyeztető hatásainak elemzését, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzését, elhárítását és hatásainak csökkentését szolgáló intézkedések végrehajtásának rendjét, feltételeit.