ADR

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti.

Veszélyes árunak nevezzük azokat az áruféleségeket (anyagokat és tárgyakat), amelyek a szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító (főként maró, mérgező) hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, s amelyeket ilyenként azonosít valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata.

Azoknak a cégeknek, akik az ADR hatálya alá tartoznak, ADR biztonsági tanácsadó alkalmazása kötelező.

Jogszabályi háttér:

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) "a" és "b" mellékletének belföldi alkalmazásáról

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

Ellenőrző hatóságok:

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az ellenőrzéseket többségében közösen végzik a másik három ellenőrzésre jogosult hatóság (a közlekedési hatóság, a rendőrség, és a vámhatóság) területi szerveivel.

ADR biztonsági tanácsadó

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás alapján akkor szükséges a vállalkozásnak ADR tanácsadót alkalmazni, ha veszélyes árut közúton fuvaroz, szállít vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez.

Az ADR tanácsadó alkalmazása jogszabályi kötelezettség azoknál a vállalkozásoknál, amelyek veszélyes áru/hulladék

  • szállítmány feladói vagy címzettjei;
  • szállítását, fuvarozását vagy szállítmányozását végzik;
  • szállításában be- vagy kirakodási műveleteket vagy raktározási tevékenységet végeznek;
  • szállító járművet töltenek vagy ürítenek;
  • csomagolását végzik.

A veszélyes áruk szállításánál minden közreműködő személy az őt érintő területen teljes felelősséggel bír.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV.30) NFM rendelet szerint a vállalkozás köteles az ADR biztonsági tanácsadó személyét a hatóság részére bejelenteni.

Az ADR biztonsági tanácsadó szolgáltatásunk elemei:

  • Figyelemmel kísérés, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat;
  • Tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően, pl: Veszélyes áruk ADR szerinti besorolása - Szállítást megelőzően szükséges a veszélyes áruk (anyagok, keverékek, készítmények), illetve veszélyes hulladékok besorolása fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján. A besorolás alapján eldönthető, hogy az anyag veszélyesnek minősül-e szállítás szempontjából, azaz a szállítást ADR előírásai szerint szükséges végezni, megállapíthatóak az árura/hulladékra jellemző veszélyek és mértékük, valamint az alkalmazni szükséges csomagolóeszköz típusa, minősítése, ADR követelménye.
  • Éves jelentés készítése: A vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és a hatóság kérésére be kell mutatni;
  • Oktatás: Az ADR szabályzat alapján minden veszélyes áru szállítással kapcsolatba kerülő személynek ADR 1.3 fejezet szerinti képzésben kell részesülnie a munkakörének és felelősségének megfelelő mértékben. A képzéseket érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező személy tarthatja meg. Érintett személyek lehetnek: adminisztrációt végzők, ügyintézők, fuvarszervezők, be- és kirakodók, árukezelők, csomagolók, töltők, gépjárművezetők, jármű személyzet, jármű/tartálykocsi üzemben tartók.