Biztonsági világítás

Biztonsági világítás éves felülvizsgálata

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1) pontjában illetve a 18. sz. melléklet 12. pontjában foglaltak alapján a Biztonsági Világítás éves felülvizsgálatának dokumentálására tűzvédelmi üzemeltetési napló vezetése szükséges.

A biztonsági világítás - legyen az irányfény vagy vészvilágító lámpatest - lehetővé teszi az épület biztonságos elhagyását a bennlévők számára úgy, hogy biztosítja a kijáratok, irányváltások, útvonaljelzések megfelelő kivilágítását áramszünet idején is.

Ezen túlmenően veszélyes munkahelyeken is fontos funkcióval bír, például a megkezdett munkafolyamat biztonságos befejezésében, antipánik-világításban, vagy a szabvány által előírt egyéb feladatokban (például tűzjelző hely vagy elsősegély- hely megvilágítása).

Gyakorisága: (az OTSZ határozza meg)

 • havonta: próbával ellenőrizni kell - MSZ-EN-50172:2005 szabvány szerint
 • évente - kötelező éves felülvizsgálat, melyet úgy kell végrehajtani, hogy a vizsgálat időtartama a készülékek teljes névleges működési ideje legyen.
  (A működési idő a helyiség kockázati besorolásától függ.)

A felülvizsgálatot ellenőrző hatóság:

Katasztrófavédelem

Miért fontos Önnek?

 • Elsősorban azért, mert szélsőséges esetekben a biztonsági rendszerek elégtelensége, illetve a biztonsági világítás hiánya nélkül zavar, pánik keletkezhet, amely akár tragédiához is vezethet. A jól kiépített tartalékvilágítási rendszer adott esetben életeket menthet!
 • Mert az üzemeltető kötelessége gondoskodni arról, hogy a rendszeres ellenőrzés (kijelölt megbízott személy által), valamint a rendkívüli kötelező éves felülvizsgálat (szakember által), a vonatkozó szabvány műszaki követelményei szerint megvalósuljon. A karbantartás meglétének, illetve a feltárt hiányosságok megszüntetésének biztosítása szintén az üzemeltető felelőssége. Az ellenőrző hatóságok a végrehajtást igazoló dokumentum hiányát a helyszínen szankcionálják.

Miben segítünk?

 • Ellenőrizzük, hogy a normál üzemi világítástól független tartalék áramforrás jogszabály szerinti elhelyezési feltételei biztosítottak-e.
 • A vizsgálat során felmérjük van-e az épületben bármilyen működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülmény, illetve működésképtelen lámpatest, majd az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelezzük az üzemeltető felé.
 • A működési próba időtartama alatt szemrevételezéssel ellenőrizzük a lámpatestek védőburkolatának, rögzítettségének állapotát, feliratok, jelzések meglétét, jelzések elhelyezésének alkalmasságát, tiszta állapotát. .
 • Dokumentáljuk a lámpatestek készenléti helyét, és ha szükséges, elvégezzük sorszámozásukat annak érdekében, hogy az ellenőrzés során talált hibák azonosítása egyértelmű legyen.
 • A felülvizsgálatot minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük, majd
  ezt követően jegyzőkönyvet, minősítő iratot készítünk, amely részletes dokumentációt tartalmaz a létesítményben esetlegesen feltárt hibákról, egyértelműen jelezve melyik lámpatestnél milyen probléma merült fel.
 • A felülvizsgálatot követően vállaljuk a hibás lámpatestek javítását, cseréjét valamint az ehhez kapcsolódó szerelői nyilatkozat kiállítását.