Környezetvédelmi termékdíj

A környezetvédelmi termékdíj még 1995-ben került bevezetésre Magyarországon azzal a céllal, hogy pénzügyi forrást teremtsen a környezet megóvására. Abban az időben még az APEH látta el az adónem hivatalos ügyintézését. 2008. január 1-től a termékdíjjal kapcsolatos feladatok ellátását a Vám-és Pénzügyőrség vette át, majd 2013. január 1-től ismét a NAV Adóhatósági felügyelete alá került.

A termékdíj törvény összesen 13 változáson ment keresztül, ezzel nem kis feladatot adva a magyar cégeknek, hogy követni tudják a változásokat, és eleget tegyenek kötelezettségeiknek.

Az elmúlt évtized gyakorlata alapján elmondhatjuk, hogy a környezetvédelmi termékdíj szabályozás, összetettsége miatt hozzáértő szakértelmet, nagy tapasztalatot igényel. Kollégáink képzettsége és több éves szakirányú gyakorlata biztosítja a hátteret ahhoz, hogy a környezetvédelmi termékdíj ügyintézés az Ön cégénél is a legjobb kezekbe kerüljön.

Jogszabályi háttér:

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról (a továbbiakban: Ktdt.)

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Rendelet)

Ellenőrző hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Teljes körű termékdíj képviselet

Teljes körű szolgáltatásunk alkalmával vállaljuk a termékdíj köteles termékek meghatározását, a szükséges bejelentőlapok elkészítését, beküldését, a termékdíj bevalláshoz szükséges nyilvántartási rendszer kialakítását, a termékdíj bevallások elkészítését, beküldését. Továbbá a rendszer folyamatos költséghatékony optimalizálását, szaktanácsadást, jogszabálykövetést, hatóság előtti érdekképviseletet.

Termékdíj audit

Amennyiben cégénél a termékdíj-ügyintézésre kijelölt személy van, de szeretné egy külső szakértő segítségével átvizsgálni a kialakított rendszert, akkor mi vállaljuk annak átvilágítását. Az audit eredményéről egy részletes jegyzőkönyvet adunk át, mely tartalmazza az esetleges hiányosságokat, javítandó folyamatokat és javaslatunkat a rendszer optimalizálására.

Oktatás, tanácsadás

Amennyiben úgy gondolja, hogy cégénél van szabad kapacitás a termékdíj önálló ügyintézésére, abban az esetben vállaljuk Kollégája oktatását. Ellátjuk minden szükséges információval, szakmai anyaggal, mely a termékdíj ügyintézéséhez szükséges lehet. Ebben az esetben érdemes jogszabályváltozás alkalmával ismételt oktatást kérni, mert az egyszeri oktatás után a szolgáltatás nem tartalmazza a jogszabálykövetést.

Tartsa egy kézben cége környezetvédelmi teendőit!

A WENFIS Mérnök Iroda Kft. szolgáltatásainak egyik alappillére a környezetvédelmi szakértés. Így a termékdíj feladatokhoz kapcsolódóan ellátjuk hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatait is!