ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

hatályos: 2018. 05. 23. napjától

A WENFIS Mérnök Iroda Kft. örömmel veszi honlapon tett látogatását, eddigi szakvizsgáinkon való részvételét, ajánlatkérését, és érdeklődését szolgáltatásaink, szakvizsgáink iránt. Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét, és azt szeretnénk, hogy biztonságban érezze magát az internetes oldalunkon tett látogatása során.

A WENFIS Mérnök Iroda Kft. az adatok kezelését az adatkezelésre vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi, különös tekintettel kerülnek figyelembevételre a következő rendelkezések: az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), és a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.). Jelen tájékoztató is e célból jött létre.

A WENFIS Mérnök Iroda Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására.

Az adatkezelő neve: WENFIS Mérnök Iroda Kft.
Székhelye: Gödöllő
Adószáma: 22787989-2-13
Cégjegyzékszáma: 13-09-139507
telefon: 0620/669 0090
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

I. Fontos fogalmak

Személyes adatok

A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapvetően lehetővé teszik személyének meghatározását. Ennek során nem az a fontos, hogy a meghatározás egy információ alapján létrejöhet, hiszen ez ritkán fordul elő. Azonban minél több információt és adatot gyűjtünk össze, annál pontosabban határozható meg az adott személy. A személyes adatok körébe tartozik különösen az érintett személy neve, lakcíme, kora, e-mail-címe és telefonszáma.
(A GDPR megfogalmazásában személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;)

Sütik (cookie-k)

A sütik kicsi, olyan jelláncot tartalmazó fájlok, amelyekben bizonyos információkat nyíltan vagy kódolva helyeztek el. A sütiket a szerver küldi az Ön számítógépére, és ott tárolja azokat. Először annak a számítógépnek az azonosítására szolgálnak, amelyről az adott honlapot megnyitották. Amennyiben bejelentkezik egy weboldalon, akkor a sütik arra szolgálnak, hogy a bejelentkezést közöljék a szerverrel és ellenőrizzék az oldal letöltésére való jogosultságot. Minden sütinek van lejárati ideje, amelytől kezdve már nem érvényes. Ez a lejárati idő azonban a nagyon távoli jövőben is lehet. A WENFIS a honlapon találkozhat ún. session-cookie-val (ideiglenes, egy adott látogatásra érvényes süti), amelyek a böngésző bezárását követően érvényüket vesztik. A sütik segítségével visszakövethető a felhasználó útja a honlap különböző oldalain és a különböző weboldalakon keresztül. A sütik segítségével javítható a szerver és az Ön számítógépe közötti kommunikáció, és ezáltal komfortosabbá tehető a weboldal használata. A böngészőjén keresztül lehetősége van a számítógépén található sütik megjelenítésére, a meglevő sütik törlésére és olyan konfiguráció beállítására, amely alapján nem mindegyik süti vagy egyetlen süti se tárolódik. Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy néhány funkció (mint pl. a bejelentkezés) nem, vagy nem megfelelően működik, ha deaktiválja a sütiket.

IP-cím

Az IP-(internet protocol)-cím a számítógéphez hozzárendelt, egyértelmű szám, amely azért szükséges, hogy egyáltalán keresni lehessen az interneten, oda küldenek minden adatot, adatcsomagot, amelyre a böngészéshez szükség van. Az IP-címekből ezen kívül következtetni lehet arra, hogy melyik országból lépnek be számítógéppel a weboldalra.

II. A személyes adatok WENFIS általi gyűjtése és feldolgozása

A WENFIS csak akkor gyűjti, tárolja és dolgozza fel az Ön személyes adatait, ha az a jogszabályi rendelkezések értelmében megengedett vagy Ön beleegyezését adta ahhoz.
A kezelt adatok server-szolgáltatónk szerverén, jelszóval védett adatbázisban kerülnek megőrzésre.
Három úton kapunk adatokat:

1. Az Ön által közölt adatok:

Általában anélkül használhatja az internetes oldalunkat, hogy közvetlenül megadna személyes információkat. Egyedül a hírlevél-szolgáltatáshoz kérjük el az Önre vonatkozó személyes információkat, mint pl. név, e-mail-cím és postai irányítószám, hogy a szolgáltatást gyorsan és felhasználóbarát módon tudjuk bonyolítani, esedékes szakvizsgáinkról, annak díjáról értesíteni tudjuk. (adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása) Ezen túlmenően ajánlatkérési szándék esetén kérjük el az ajánlatkérő cégneve mellett személyes adatait, mint ajánlatkérő személy neve, e-mail címe, telefonszáma. (adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása) A WENFIS által ezen a honlapon kínált valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes információt jelen adatvédelmi nyilatkozat III. szakaszában talál.

2. Adatok, amelyeket szolgáltatásaink Ön általi igénybevétele során tudunk meg:

gyes adatok automatikusan és műszaki okokból már akkor felmerülnek, amikor látogatást tesz honlapunkon – hasonlóan bármely más honlap meglátogatásához. Ide tartoznak a webszerver protokolladatai. Az általunk kínált oldalhoz történő minden egyes hozzáféréskor és egy fájl lehívásakor az erre az eseményre vonatkozó hozzáférési adatokat szerverünk protokoll-adatbázisban tárolja.

3. Ezek a következőkből állnak:

- az az oldal, amelyről egy új oldalra léptek vagy fájlt töltöttek le
- a lehívott fájl vagy oldal neve
- a lekérés dátuma és időpontja, a lekérdezés sikeressége és a szerver kihasználtsága a lekérés időpontjában
- az átvitt adatmennyiség
- a szolgáltatója által Önnek kiosztott IP-cím
- az oldal alján session cookie-t.

4. A tárolt adatokat kizárólag név nélkül, statisztikai célokra értékeljük ki.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja a weboldal funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

Más weboldalakra mutató linkek

Idegen oldalakra mutató hivatkozások vagy utalások („LINKEK“) esetén a WENFIS elhatárolódik azok tartalmától. A felelősséget ezeknek az oldalaknak a szolgáltatója viseli.

5. Adatok, amelyeket Ügyfeleink (természetes és jogi személyek: vállalatok, társaságok, vállalkozók, önkormányzatok, képzési intézmények, stb.) számára nyújtott szolgáltatásaink során Ügyfeleinktől, azok munkavállalóitól kapunk meg:

Ezek olyan személyes adatok, melyeket valamely jogszabály előírása miatt szükséges kezelnünk Ügyfeleink érdekében (adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség). Ilyen például egy tűzoltó készülék nyilvántartáson feltüntetett felelős munkavállaló neve, telefonszáma, vagy egy baleseti bejelentő esetén a munkavállaló balesetének Hatóság felé történő hivatalos bejelentése során szükséges összes adat, vagy egy környezetvédelmi bevalláson feltüntetett felelős munkavállaló neve, elérhetősége.
Ezen tevékenységekre az Ügyfeleink szerződtek a WENFIS Mérnök Iroda Kft.-vel, így azok megbízásából végezzük a tevékenységet. A tevékenységek lefolytatását, menetét, adatigényét jogszabályok, rendeletek, országos szintű szabályzatok, vagy szabványok írják elő. Ilyen esetben az adatkezelés és megőrzés a mindenkor hatályos jogszabály előírása miatt, és az abban meghatározott ideig történik.

III. Egyes szolgáltatások

A továbbiakban a honlapunkon rendelkezésére bocsátott egyes szolgáltatásokra vonatkozó információkat talál, amelynek keretében olyan személyes adatokat közöl velünk, amelyekre szükségünk van a szolgáltatásnyújtáshoz.

1. Hírlevél

A hírlevélre történő feliratkozás keretében (itt) magadott személyes adatait, arra használjuk fel, hogy szolgáltatásainkat (elsősorban a tűzvédelmi szakvizsgákat és az ezekhez tartozó oktatásokat) személyre szabottan kínáljuk Önnek. Nevének közlésével lehetővé teszi számunkra a személyes megszólítást és adatainak egyszerű kezelését. A címével kapcsolatos adatok, különösen az irányítószám, lehetővé teszi számunkra, hogy az adott régióra kialakított ajánlatokat tegyünk Önnek. Továbbá folyamatosan törekszünk ajánlatunk javítására. Ide tartozik az elküldött hírlevelek kiértékelése is, pl. hogy a közölt e-mail-cím elérhető-e, mely hírleveleket nyitották meg, a hírlevélen belül mely linkekre kattintottak rá és történt-e visszacsatolás ((automatikus) válasz, hibaüzenet stb.). Az adatokat kizárólag a WENFIS Mérnök Iroda Kft. gyűjti be és munkavállalóink dolgozzák fel. Az adatokat más nem kapcsolt vállalatoknak nem küldjük tovább. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt beleegyezését adja e-mail-címének, valamint az ott kért adatainak felhasználásához. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy szakvizsga szolgáltatásainkról egyéni ajánlatokat tegyünk Önnek és folyamatosan javítsuk hírlevél-szolgáltatásunkat. Az adott beleegyezés (e-mail-cím használata, a személyes adatok használata) bármikor visszavonható. Kérjük, ezzel kapcsolatban keresse fel a LEIRATKOZÁS oldalunkat. A leiratkozás során az összes adata törlődik adatbázisunkból, így további képzési-, szakvizsga hírlevelet nem küldünk Önnek. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat minden hírlevelünk alatt megtalálja. Adatokat a WENFIS Mérnök Iroda Kft nem továbbít harmadik félnek. Az Önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást Önnek itt. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál.

2. Ajánlatkérési űrlap

A WENFIS az Ön által megjelölt szolgáltatásról, árukról részletes ajánlatot készít Önnek. Amennyiben az ajánlatkérési űrlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot (itt), akkor bekérjük a cégnevet, székhelyet, tevékenységi területetet, ajánlatkérő nevét, e-mail-címét, telefonszámát, hogy kérdésére gyorsan és egyénileg tudjunk válaszolni. Az adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk fel, értékesítési vagy más reklámcélra, hírlevélre nem. Az Önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást Önnek. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál.

3. Ügyfeleink számára végzett szolgáltatások

Ezen szolgáltatásokat (munka-, tűz-, és környezetvédelem) szolgáltatási szerződés keretében végezzük Ügyfeleink számára, ugyanakkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletben (GDPR) meghatározott tartalmú adatfeldolgozói szerződéses jogviszony is létrejön közöttünk (annak minden ránk háruló kötelezettségével).
Szolgáltatásainkat a hatályos jogszabályoknak való teljes megfelelés igényével, képzett szakembereink végzik, így kizárólag azokat az adatokat igényeljük, és kapjuk meg Ügyfeleinktől, melyek a jogszabályok szerint kötelezőek. Ezen adatok kezelésekor, mint adatfeldolgozó veszünk részt a folyamatban. Ilyenkor Ügyfeleink (vállalatok, intézmények, egyéni vállalkozók, stb.), mint adatkezelők kötelezettek tájékoztatást adni munkavállalóiknak a személyes adatok kezeléséről.

IV. Felvilágosítás és kapcsolat

Az érintett jogai:
• A megőrzött adatok ellenőrzésére az érintettnek tetszőleges időpontban lehetősége van egy elektronikus felületen keresztül.
• Érintett kérésére a róla tárolt információkat írásban kell megadni, de kérésre szóbeli tájékoztatás is adható (kizárólag, ha személyesen befárad irodánkba).
• Az érintett írásban kérheti adatainak módosítását.
• Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.

Ennek megfelelően Ön ellenőrizni tudja az összes személyes adatot, amelyet online bocsátott rendelkezésünkre. Kérésre szívesen közöljük Önnel weblapunkon, hogy tároljuk-e személyes adatait, és ha igen, melyeket. Ehhez ezen az oldalon kell megadnia email címét (azt, amelyre a hírlevelet kiküldtük, átirányítás esetén csak az eredeti email-cím regisztrációját lehet törölni). Amennyiben az Ön által megadott email-cím nálunk nyilvántartásba van véve, akkor rendszerünk a megadott email-címre automatikusan kiküld Önnek egy ideiglenes jelszót, melyet 10 percen belül felhasználva adatait lekérheti, módosíthatja, vagy törölheti rendszerünkből. Amennyiben a beírt email-cím nincs tárolva adatbázisunkban, akkor a felületen azonnal megjelenik erről a rendszer visszaigazolása: A megadott e-mail cím nincs a rendszerünkben eltárolva. Ezen a felületen kérheti a nálunk tárolt adatainak törlését is, amennyiben azokra nincsen szükség az Ön és közöttünk fennálló megállapodásos kapcsolathoz, vagy a jogszabályi rendelkezések értelmében nem vagyunk kötelesek tárolni azokat.

Panaszt az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, közvetlenül az adatkezelőnél, vagy az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) tehet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Kérjük, hogy kérésével vagy akár az adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó egyéb kérdésével és javaslatával forduljon hozzánk bizalommal az elérhetőségeinken.

Utolsó felülvizsgálat: 2018.07.17.